Přežili jsme v Pacifiku - 7.část

.: Kategorie: Knihy s jachtařskou tématikou :: autor: jachting.info :: zveřejněno: 11.6.2011 :.

 

26. DEN

    Poklid večera trval jen krátce, a když od jihu přitáhly mraky a nárazový vítr, začala Ednamair cukat za zpola roztaženou dryfkotvu a pluli jsme opět k severovýchodu. Vítr přinesl dešťové přeháňky, choulili isme se pod chatrnými celtami a vylejvák čas od času vyškrabával svůj monotónní rytmus. Před rozedněním se Ednamair výhrůžně zakymácela moc nechybělo, aby se převrhla, když se náhle vysoko nad jejím pravobokem zalomil hřeben vzduté vlny. Plachta splihla, sotva příd' joly odpadla od větru, a když se opět nadula, Ednamair se vzpamatovala a pustila se do zápasu s vlnami. Ted' už zcela vytržený z dřímoty, uslyšel jsem volat Lyn, že nevidí nikde plovák (Douglas pro ni zhotovil ze skel jejích rozbitých brílí monokl, ale moc dobře jí nesloužil). Natáhl jsem hlavu přes přístřešek na přídi a pátral jsem zrakem v místech, kde by se měl plovák vznášet. Nebylo po něm ani památky. Sáhl jsem pod stříšku přídě a zatáhl za lano vodní kotvy — ochablé. Dryfkotva a plovák byly pryč, a když jsem se připravovaI vyhodit rezervní vodní kotvu, uvažoval jsem, která ryba mohla první tak nenápadné utrhnout. Přicházelo jich v úvahu několik, ale přehryznuté lano a manipulovací šňůra mi nic nenapověděly.

    Ačkoli jsme bez spuštěné vodní kotvy a plováku pluli rychleji, rizik že se při našem patnácticentimetrovém volném boku „uděláme", bylo značné a raději jsme tedy rezervní dryfkotvu vyhodili. Tentokrát jsme ji připoutali dvěma lany, z nichž jedno bylo ze silného polypropylénu, který by snad každému dravci způsobil žaludeční potíže; jeho další výhoda byla, že plavalo na hladině, takže jsme je viděli jak za dne, tak díky jeho foforeskující stopě i v noci.

    Nárazový vítr foukal celý den, a střídali jsme se proto s Douglasem v řízení, abychom Ednamair provedli aspoň těmi nejhoršími vinami. Naše polední poloha 7°30´severní šířky a 210 mil západně od mysu Espinosa nás povzbudila, abychom příznivého jihozápadního větru využili co nejvíc, neboť i když jsme štulci, které jole zasazovaly vlny, nemálo trpěli, ubírali jsme se tak rychle žádoucím směrem. Když pak vlny vzrostly a začali jsme v stále větší míře nabírat vodu, roztáhli jsme vodní kotvu a pluli jsme s podkasanou plachtou, abychom odvrátili nebezpečí, že nás zalije některá ze samotářských vln, jež se chvílemi řítily pod pravým úhlem přes hřebeny vln zdvižených větrem.

 

    Chýlilo se k večeru, Lyn právě skončila s každodenním ošetřením našich rozličných kožních neduhů a dohlížela na dvojčata, která si procvičovala nožní svalstvo, když se mne zmocnil jakýsi nepříjemný pocit. Zprvu jsem se ­bál, zda se o mne nepokouší nemoc, ale pak jsem se spěšně rozhlédl kolem a popadl kus plachtoviny — uvědomil jsem si, že poprvé po šestadvaceti dnech budu mít stolici! Byla to vyčerpávající zkušenost a ještě dobrou hodinu jsem byl celý zesláblý a roztřesený, ale spokojené vědomí, že moje tělo funguje zas normálně, mi dodalo nové mysli. O hodinu později mne následoval Douglas, a ačkoli byl posledním, kdo by na sobě dal znát fyzickou slabost, vynaložení úsilí ho sebralo na pěkně dlouhou chvíli. Lyn si začala dělat starosti, protože u ostatních, včetně ní, se nutkání stále nehlásilo, a věděla, že zůstane-li náš zvýšený příděl pevné stravy zachován, nadejde co nevidět chvíle, kdy se naše tělesné funkce vrátí opět k normálu. Naplánovala si proto na příští den pro sebe a pro dvojčata další klystýr. Robin její služby znovu odmítl. Měl jsem sto chutí uložit mu to rozkazem, neboť dokud byla k dispozici voda pro klystýr, dalo se nebezpečí ucpání střev předejít, a to dřív, než se následky zácpy projeví nějakým onemocně­ním, ale současně jsem cítil, že násilné odbourání jeho prudérních zábran by v této situaci mohlo také nepříznivě ovlivnit jeho šance na přežití. Do­spěl jsem k názoru, že pokud bude navenek udržovat zdání dobrého zdraví, ponecháme ho na pokoji, nicméně si ho budeme pozorně všímat. Protože z nás byl nejsilnější konstrukce, automaticky jsem mu přiděloval větší dáv­ky potravy než ostatním, takže jeho tělesný stav byl zhruba na stejné úrovni s naším. Dobře jsem si také uvědomoval, že jako jediný nečlen rodiny může za vším hledat známky diskriminace vůči své osobě, což byly v jeho postavení obavy docela pochopitelné, a dělal jsem co jsem mohl, aby k ničemu takovému nedošlo. A nejednou jsem si tímto očividným projevem favorizace vysloužil zlost vlastní rodiny.

 

    Robinův silný lidský zájem a družnost vynahrazovaly v mnohém jeho praktickou nešikovnost, a jeho neotřesitelná víra, že nás nakonec zachrání a že se do té doby udržíme naživu, mě podněcovala v mém předsevzetí postarat se, abychom tohoto žádoucího cíle naší zkoušky skutečně dosáhli.

 

    Dlouho do noci jsme si povídali o různých způsobech přípravy omelet, lívancú, palačinek a ovesných placek a zařazovali je do odpoledního menu „Dougalovy kuchyně", a potom jsme se natáhli a naslouchali vysokým vl­nám vzdouvajícím se kolem joly, která se vzpínala na nepohodlné uzdě vodní kotvy.

 

27. DEN

     Drsný jižní vítr vanul po celou noc a udržoval nás v bdělém, úzkostí naplněném stavu. Tu a tam jsme Ednamair vedli proti lámajícím se vlnám, a když se ted' k ránu vlny v utichajícím větru uklidnily, nabrali jsme s polorozevřenou vodní kotvou kurs na východoseverovýchod, vstříc vy­cházejícímu slunci.

    Sandy a Neil, po noci strávené neklidným hledáním trošky pohodlí na rozhoupané přídi, ráno tvrdě usnuli. Únava je zmohla kolem čtvrté hodiny a spali do osmé, kdy je probudil hlad, jejich další instinktivní žádost. Po snídani, k níž jsme si vzali želví maso a vejce, se pustila Lyn do obvyklého ranního větrání kusů plachtoviny, kterými jsme se přikrývali, což bylo za klidného slunečného dne docela prostým, ale ve dnech rozvířené vodní tříště mnohem obtížnějším úkolem. Když jsme dali sušit zbývající želví maso, vytáhli jsme plechovky s želvím tukem, plovoucím ted' v překrásném zlatém oleji. Vyzbrojeni neumělými naběračkami, posbírali jsme s Lyn vzácný olej kapku po kapce, dávajíce si bedlivý pozor, abychom nenabírali usazeninu ze dna, až byla malá nádobka z umělé hmoty plná zlatisté tekuti­ny. Potom jsme naplnili ještě jednu z prázdných plechovek na vodu, takže jsme posbírali něco přes litr. Nezískali jsme jen prostředek, který hodlala Lyn účelně použít ke klystýru, ale i univerzální všelék, životodárný balšám, který se mohl užívat vnitřně, vtírat do pokožky zevně, kterým se mohly mazat nástroje, a kdyby bylo zapotřebí, uhladit mořské viny.

    Odpoledne zavedla Lyn dvojčatům a sobě vodní klystýr, ale výsledek se nedostavil, jejich těla si všechnu tekutinu podržela, a rozhodla se to tedy zkusit na druhý den ráno s klystýrem z želvího oleje. Mezitím potřela trochou oleje naše nejbolestivější místa, jednak aby aspoň částečně nepřijímala slanou vodu, jednak aby se na nejmenší míru omezilo riziko vzniku otlačenin, neboť v těchto stísněných podmínkách mohla naše tělesná stěží spočívat na něčem jiném než na zadku a kostnatých výčnělcích. Moje sluncem sežehnuté pozadí se konečně začalo hojit a už jsem si mohl zase lehnout na záda, aniž bych si na spáleninách potrhal kůži.

    Naše polední poloha 7°33' severní šířky a 190 mil na západ od Espinosy nás za jediný den přiblížila o dalších dvacet mil k pevné zemi.

    Rozhodl jsem se konečně vyzkoušet svůj oštěp a odpoledne jsem s napřaženým oštěpem posadil na střední lavičku a sledoval dorády, střelhbitě podplouvající pod jolou. Proseděl jsem tak celé hodiny, napjatě čekaje na pravou rybu a pravý okamžik. Byla to náročná zkouška trpělivosti a vytrvalosti, protože držet napřažený oštěp a neustále být připravený vrhnout jej na povel, bez sebemenšího zaváhání vší silou po kořisti je v podstatě nácvik reflexívního jednání, kterému už civilizovaný člověk dánvno odvykl. Asi ve tři hodiny odpoledne se blýskla pod člunem jedna z menších dorád, asi tak pětikilová, a ve snaze polapit malou střevli, která našla úkryt pod kousíčkem otěže vlečeným vodou, se obrátila na bok. Bílé břicho ryby zasvítilo jen asi šedesát centimetrů pod hladinou, vší silou jsem po ní vrhl oštěp a vzápětí jsem ucítil, jak opancéřovaný hrot rybu zasáhl a vniká do jejího těla. Potom mi škublo v ruce, špička oštěpu se zlomila a ryba byla pryč. Truchlivě jsem pohlížel na výsledek práce celého odpoledne. Oštěp se opět zlomil v ozubu; musím vymyslet nějaký jiný způsob, jak chytat ryby, protože další vhodné dřevo už na jole nebylo. Zaskočen nezdarem jsem uvažoval, že kdybych býval připevnil ke špičce oštěpu šňůru ... Ne, stačilo, kdybych byl na konec oštěpu přidělal rybářský háček, a všecko mohlo dopadnout jinak. Potřeboval jsem jakousi harpunu a tu jsem si přece mohl udělat! Znamenalo by to, že bych na rybu musel útočit zespoda místo shora ale byl jsem si jistý, že to takhle půjde. Okamžitě jsem začal na příslušném místě hrotu a pádla vyřezávat drážky a vruby a vytrval jsem u své práce až do setmění.

    Na sklonku odpoledne se naše debata opět stočila k „Dougalově kuchyni". Budeme podávat vajíčka na měkko a k nim sýrové taštičky s máslem a sekané hovězí maso zapečené v těstě podle speciálního recepisu, lahůdku tak vynikající, až se nám nad tou pomyslnou dobrotou sbíhaly sliny. Lidé k nám budou chodit v procesích, aby tyto lahodné dobroty ochutnali; jak to, říkali jsme si, že je před námi ještě nikdo nevymyslel. Ale nejenom že jsme si malovali, jak tyto delikatesy pojídáme, viděli jsme už i hladové farmáře, valící se ve dnech trhu za domáckým prostředím našeho podniku a hltající strašlivé spousty jídla, pochopitelně k našemu skromnému zisku!

    Nepohodlně jsme se uvelebili k další noci, oblažováni jen hřejivými myšenkami na libé vůně a spokojené zákazníky, přičemž jsme si tlačili rozlámané kosti o sklolaminátový trup joly a snažili se dojít odpočinku v jediné zkroucené poloze, dokud nás „mravenci" neupozornili na špatný krevní oběh, anebo dokud nám svaly nedrtily křeče a tělo nedostalo příkaz ke změně polohy, rozpoutávajíc každičkým pohybem nevyhnutelný řetěz zmatku a útrap pro druhého.

 

Externí odkazy

Zdroj: http://prezili-v-pacifiku.blogspot.com/

Předchozí části:
1. http://www.jachting.info/modules.php?name=News&file=article&sid=483
2. http://www.jachting.info/modules.php?name=News&file=article&sid=501
3. http://www.jachting.info/modules.php?name=News&file=article&sid=503
4. http://www.jachting.info/modules.php?name=News&file=article&sid=517
5. http://www.jachting.info/modules.php?name=News&file=article&sid=521
6. http://web.jachting.info/paper/show/prezili-jsme-v-pacifiku-6cast

Statistika
Zobrazeno 1577x Hodnocení
  • Aktuálně 0.00 / 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Aktuálně 0.00 / -


Komentáře
Načítám data ...