Právo plavby na moři a právo vlajky

.: Kategorie: Legislativa (vyhlášky, předpisy atd.) :: autor: Felix :: zveřejněno: 28.2.2011 :.

Základem veškerého práva na moři je Úmluva OSN o mořském právu. ČSSR ji podepsala v roce 1982 a Česká republika ratifikovala v roce 1996. V úmluvě se dočteme, že každý stát má právo, aby na volném moři pluly lodi pod jeho vlajkou. 

Lodě mají státní příslušnost toho státu, pod jehož vlajkou jsou oprávněny plout, a stát stanoví podmínky pro udělení své státní příslušnosti lodím, pro registraci lodí na svém území a pro právo plout pod jeho vlajkou. Vydává také lodím, kterým poskytl právo plout pod svou vlajkou, příslušné doklady. Lodi plují pod vlajkou pouze jediného státu a podléhají na volném moři jeho výlučné jurisdikci. Lodě bez státní příslušnosti, lodě plující pod cizí vlajkou a lodě odmítající vztyčit svou vlajku mohou být i na volném moři zadrženy válečnými loděmi nebo loděmi státní služby. Důstojník takové lodě může vstoupit na palubu zadrženého plavidla. Dále v úmluvě shledáváme, že v pobřežním moři pod právní svrchovaností pobřežního státu mají lodě všech států právo pokojného proplutí.

 

Co z toho vyplývá pro rekreační jachtaře?

 • práva jsou v úmluvě udělena státům, nikoliv osobám;
 • stát stanoví podmínky a vydává doklady pro
  1. udělení své státní příslušnosti lodím,
  2. registraci lodí na svém území,
  3. právo plout pod jeho vlajkou.

A zdá se, že přes to voda neteče, ať kroutíme paragrafy jak chceme.

 
 

Souhrn pravidel, kterým se obvykle říká právo vlajky a která, zjednodušeně řečeno, určují částečnou nedotknutelnost lodě ze strany jiných států než státu vlajky, je v úmluvě ve dvou pododdílech: 
- pododdíl B s články 27 a 28 popisuje pravidla vztahující se na obchodní a státní lodě používané k obchodním účelům; 
- pododdíl C s články 29 - 32 popisuje pravidla vztahující se na válečné lodě a jiné státní lodě používané k neobchodním účelům. 
Toť vše. O tom, že by snad byla z pravomocí pobřežního státu nad loděmi, nacházejícími se v jeho výsostných vodách, nějakým způsobem vyňata jiná plavidla než obchodní a válečná, není v úmluvě o mořském právu ani slovo.

 

Co z toho vyplývá pro rekreační jachtaře?

 • na volném moři jsou podřízeni výhradně zákonům země vlajky, kterou nesou;
 • pobřežním moři se na ně navíc v plném rozsahu vztahují také zákony státu, jehož vodami proplouvají.
 
Uvítám, pokud se případné projevy nevole a vole neztratí v komentářích pod článkem a objeví se v diskusním fóru.
(c) Petr Felix Chudoba, s uvedením autora lze volně používat pro nekomerční účely
Statistika
Zobrazeno 2457x Hodnocení
 • Aktuálně 0.00 / 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aktuálně 0.00 / -


Komentáře
Načítám data ...