Pravidla pro fotosoutěž v.2

.: Kategorie: Systém :: autor: jerryx :: zveřejněno: 30.10.2013 :.

Pořadatel

 1. Pořadatel fotosoutěže je portál Jachting.Info (dále jen "pořadatel").

Doba trvání fotosoutěže

 1. Soutěž se skládá z hlavní částí (dále jen "hlavní soutěž") a jednotlivých kol (dále jen "soutěž").
 2. Hlavní soutěž je celoroční (od listopadu do října následujícího roku) a jako soutěžící se do ní automaticky nominují vítězné snímky z jednotlivých kol, soutěží.
 3. Jednotlivé soutěže jsou vyhlašovány nepravidelně, ale nejčastěji jako měsíční.
 4. Termíny soutěží jsou vždy ve vypsání.

Účastníci fotosoutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit každý registrovaný člen portálu.

Podmínky soutěže

 1. Snímek musí být vložen do soutěže v řádném termínu (viz vypsání soutěže).
 2. Povolený počet přihlášených snímků do soutěže je variabilní, max. počet je vždy uveden ve vypsání.
 3. Vložený snímek musí odpovídat vypsanému tématu a nesmí obsahovat žádné protiprávní, urážlivé, hanlivé či jinak portál poškozující prvky.
 4. Snímky musí splňovat následující technická kritéria (bude přínosné, když soutěžní snímky zašlete v maximálním rozlišení):
  • minimální rozlišení : 1600x1200 pixelů
  • minimální datová velikost: 500kB
  • formát snímku: JPG, PNG, GIF
 5. Vložený snímek nesmí obsahovat žádný prvek, který by identifikoval autora před ukončením hlasování a mohl ovlivnit výsledky.
 6. Jména soutěžících či hlasujících (resp. nicky registrovaných členů portálu) jsou zobrazeny až po ukončení soutěže.
 7. Vložením snímku též soutěžící prohlašuje, že:
  • je autorem daného snímku
  • má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v neomezeném rozsahu
  • osoby zachycené na vloženém snímku rovněž souhlasí se zveřejněním tohoto snímku a těmito pravidly
  • na vloženém snímku neváznou práva třetí strany
 8. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící vložením snímku vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

Vyhodnocení soutěže

 1. O výhercích rozhoduje hlasování, pokud ve vypsání soutěže nebude uvedeno jinak (např. jmenovaná porota).
 2. Hlasování se může účástnit každý registrovaný člen portálu, pokud ve vypsání soutěže nebude uvedeno jinak.
 3. Hlasování následuje po ukončení soutěže (viz. vypsání).
 4. Každý registrovaný člen portálu může udělit pouze jeden hlas.
 5. Je zakázáno hlasovat pro vlastní snímek.
 6. V případě shodného počtu hlasů, rozhodne o vítězi pořadatel.
 7. Pro uznání platnosti soutěže se musí soutěže zúčastnit minimálně 3 soutěžící. Při nesplnění tohoto počtu rozhodne pořadatel o platnosti či jiné úpravě soutěže (např. nebudou udíleny ceny, soutěž bude zcela zrušena).

Ceny

 1. Konečné slovo v udělování cen má organizátor soutěže. Výhra není právně vymahatelná a soutěžící nemá právo získat finanční obdobu výhry.
 2. O podobě cen bude podáno info ve fóru, kde je též možno diskutovat o soutěži.

Závěrečné ustanovení

 1. Soutěžící odesláním snímku do soutěže uděluje pořadateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití snímku, jakožto autorského díla, (dále jen "dílo"), resp. kterékoli jeho části, a to všemi zákonem dovolenými způsoby užití bez omezení. Licence zahrnuje též oprávnění pořadatele dílo zpracovat, změnit či jinak upravit.
 2. Pořadatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence). Soutěžící akceptuje, že jeho dílo resp. část díla může být užita bez uvedení jeho autorství i v případech, kdy je to obvyklé.
 3. Při porušení těchto pravidel si organizátor vyhrazuje právo soutěžní snímek vyřadit. Pokud to uzná za vhodné, vyřadí autora z další soutěže.

25.10.2013

Statistika
Zobrazeno 2371x Hodnocení
 • Aktuálně 6.00 / 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aktuálně 6.00 / 1


Komentáře
Načítám data ...