Jak nepoškodit loď

.: Kategorie: Lodní technika :: autor: Libor :: zveřejněno: 4.1.2016 :.

Pobyt na plavidle znamená příjemný aktivní odpočinek. Aby byl opravdu bez nepříjemností, musí posádka respektovat nejen zákonná pravidla, ale hlavně základní pravidla bezpečnosti.

V některých případech a u některých firem jsme zaznamenali problémy třeba při předávání lodí po skončení plavby, kdy charterová firma hledala i sebemenší šrámy na lodi. Aby těch problémů bylo co nejméně, vyplatí se určitě se řádně připravit a dodržovat všechna pravidla.

Poznámka: nezapomeňme, že odpovídáme i za posádku lodi! K zajištění bezpečnosti kapitán oprávněn ukládat osobám na lodi příkazy. Pánové pozor, je to možná jediná šance, jak velet vlastní ženě, a ona je navíc povinna příkazy ukládané námi jako kapitánem lodi plnit. K odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí, ohrožení lidského života a škody na majetku jsme oprávněni učinit všechna opatření, která okolnosti vyžadují, a to i taková, kterými se odchýlíme od pravidel.


 

      Plocha plachet

Plachty jsou náš motor! Proto se k nim tak chovejte. Plocha plachet je jako „plyn u auta“ a bez plachet se většinou plachetnice daleko nedostane. Aby nám plachty co nejdéle dobře sloužily, je třeba je udržovat v dobrém stavu a hlavně je používat tak, abychom je nepoškodili.
     Včas s předstihem je třeba redukovat plochu plachet. Známé pravidlo – pokud Vás napadne, že už by jste  měli refovat, je nejvyšší čas to udělat. Poznámka k refování: : máme český termín „kasání plachet", ale zkuste ale dát na plavbě povel ke skasání hlavní plachty…

Jinak stačí jeden pořádný poryv a stěžeň se zlomí nebo plachta roztrhne. A neplatí to jen pro mořské vody. Letos na jaře kamarád nestihl včas refovat a kosatku roztrhl po celé délce kolem švu. Zvláště silné poryvy je třeba očekávat při zajíždění a vyjíždění ze závětří (konce ostrovů, sedla atd.). Pokud pojedete tzv. „na doraz“ tak se zavděčíte posádce (jen některé), která bude ječet nadšením, ale se zlomeným stěžněm daleko nedojedem. Při náhlém zesílení větru se už nemusí podařit plachtu svinout. Při jízdě na zadní vítr je lepší použít jen kosatku, vyhneme se tak náhlé a nečekané halze, která je vždy nebezpečná. Pokud někdo spadne omráčený do vody, je to vždy velký problém a takových případů už bylo.

Nenechávejte třepat plachty v silném větru - roztrhne se lem odtokové hrany.
     U všech charterových společností (a nejen u nich) plně ručí za plachty kapitán.

ROLL FOCK
     Nesprávná poloha horního jezdce (musí být až na konci lišty) nebo/a povolené lano výtahu přední plachty, má za následek navinutí lana výtahu na lištu - hrozí překroucení předního vantu a tím pád stěžně. Nikdy proto při práci s roll fockem nepoužívejte nadměrnou sílu. Při eventuelních komplikacích je nutno uvolnit jezdec a lištu u vrcholu stěžně ze sedačky.

ROLL MAIN (SAIL)
     Navíjení hlavní plachty do stěžně usnadní, když jeden člen posádky stojí u stěžně, vyrovnává plachtu tahem dolů a případně uvolňuje lano zadního oka.Dvourychlostními navijáky při nevhodné manipulaci snadno roztrhneme spodní lem plachty.

Kotvení
     Musí se vždy zakotvit tak, aby nemohlo dojít k poškození kormidla nárazem na dno (pozor na vlny od velkých lodí). Nutno vypustit délku řetězu rovnou nejméně trojnásobku hloubky – lépe pětinásobku i více. Osvědčilo v těžkých podmínkách ještě přidat mezi kotvu a řetěz dodatečnou zátěž, aby tah byl co nejplošší a kotva tak co nejlépe zabírala. Kapitán zkontroluje bezpečné uvázání kotevního lana/řetězu k vazáku. Počítejte s tím, že v noci se loď několikrát otočí kolem kotvy.
     Při používání elektrického kotevního vrátku si pomáhejte vždy motorem(snižuje to odběr proudu z baterie) - tj. používej vrátek pouze k navíjení řetězu a nikoli k tažení lodě - nutno popojet dopředu a uvolnit kotevní řetěz.
Po zakotvení řetěz sejměte z vrátku a uvažte na vazák, jinak se zničí spojka vrátku.
     Při noční změně směru větru a jeho zesílení dlouho neváhejte s opuštěním kotviště. Snažte se s lodí zajet do závětří, ale není li to možné, je lepší křižovat celou noc ve vlnách než skončit s lodí na břehu. Kotva v rychle rostoucích vlnách obvykle dlouho nedrží.

Trasa plavby
     Je třeba pečlivě nastudovat trasu plavby a pravidelně konzultovat s mapou. Podvodní útesy a mělčiny skutečně existují a svou nepozorností můžeš naráz změnit příjemnou plavbu v tragédii. Při příbřežní plavbě je velmi nutné mít v záloze po trase plavby vybraná náhradní místa ke kotvení. Pokud se změní počasí je třeba adekvátně reagovat a uzpůsobit tomu plavbu.

 

 

Plynový vařič

Propanbutan je vysoce výhřevný, ale třaskavý plyn:

 • proto kontrolujte případné ucházení plynu,
 • na noc a během plavby vždy uzavřit přívod plynu v kokpitu.

Čaj, káva a víno zanechávají na laminátovém povrchu skvrny, které se velmi špatně odstraňují - stejně jako černé šmouhy od gumových podrážek. Proto velký pozor a ihned otřít, vyčistit.

Vysílačka
     Je nutné šetřit baterii. Při vysílacím výkonu 25 W odebírá vysílačka cca 5 A a napětí slabé baterie může klesnout na hodnotu kdy vysílačka má neúnosné zkreslení (brum v signálu). Nějaký čas lze ještě pracovat s výkonem 1 W - brum dočasně zmizí.

Lodní motor
     Lodní motor se snažte používat jen pro manévrování. Je to nejdůležitější bezpečnostní záruka na plachetnici a pomůže vyřešit většinu kritických situací – šetřit, šetřit. Pokud vítr vysadí, obvykle mění směr (dopolední změna směru pobřežní brízy). Snažte se alespoň na hodinu zorganizovat pro posádku náhradní program(koupání, svačina, rybaření atp.) než se vítr opět zvedne. Pozor stačí aby kus plovoucího igelitu ucpal přívod chladicí vody a může například prasknout hlava motoru.

Doporučení:

 • motor ovládá vždy jen kapitán,
 • po nastartování nechte motor proběhnout cca 2 minuty na volnoběh,
 • ihned po nastartování (a pak v pravidelných intervalech) se musí kontrolovat výtok chladicí vody,
 • rychlost zařazujte jen při volnoběžných otáčkách,
 • pro plavbu nastavte takové otáčky, při kterých jsou vibrace motoru nejmenší (občas zkontrolujte matky silenbloků a šrouby spojky),
 • optimální rychlost při plavbě na motor je cca 4 až 5 kn (odpovídá otáčkám cca 2000 ot/min), pak se již loď staví proti vodě a výrazně roste spotřeba nafty.
 • při manévrování v přístavech mějte na paměti, že v důsledku reakce vrtule (pravotočivý nebo levotočivý lodní šroub) loď reaguje na kormidlo na jednu stranu podstatně hůře.

Vypínání motoru vždy jen v pořadí:

 • zastavit motor dekompresním tlačítkem (táhlem) - ozve se alarm,
 • vypnout klíčkem přívod elektrického proudu do motoru (signální okruhy),
 • odpojit startovací baterii od motoru jinak se stále vybíjí přes budící vinutí alternátoru.

Závady na motoru:

 • stykač startéru nereaguje na otočení klíčku: pokud je nebezpečí z prodlení, nejhrubší účinný zákrok je krátkodobé zkratování šroubů s přívodními kabely přímo na stykači startéru; zdrojem problémů jsou většinou přechodové odpory mezi baterií a startérem (přívod +) resp. kostrou motoru (přívod -) nebo slabá startovací baterie;
 • problémy s přívodem nafty: odvzdušnit palivový okruh motoru tj. povolte postupně odvzdušňovací šroub na palivovém filtru a na vstřikovací pumpě (při pumpování čerpadlem by měla vytékat nafta); rozpojte přívod paliva (např. u palivového filtru nebo čerpadla), profoukněte přívod směrem do nádrže, vyčistěte palivový filtr na motoru a znovu nasajte naftu až vytéká, hadičku znovu připojte a znovu odvzdušněte motor;
 • jakákoli plovoucí lana kolem lodi končí rychle na lodní vrtuli = ohnutí hřídele; pozor hlavně při vyjíždění z kotviště a ze stání v marině kdy je loď nutno vytahnout ze stání ručně a lodní vrtuli roztočit až kotevní lano mariny bezpečně klesne ke dnu. Navinutý rybářský vlasec zpravidla zničí vodou chlazené ložisko Stevenovy hřídele.

Fendry
     Odražeče nutno vázat např. na „liščí tlapku“ a důkladně zajistit dalším uzlem, jinak o ně přijdete. Hned po výjezdu uklidit, vypadali by jste jako greenhorni.

Gumový člun
     Je to drahá a velmi zranitelná část vybavení lodi. Člun nikdy nevlečte za lodí, při plavbě by měl být uvázán na palubě. Chraňte jej před kameny, zvláště při přistávání u pobřeží (stejně jako vrtuli přívěsného motoru).

Lednice
     Chladící výkon lednice je omezen kapacitou servisní baterie. Při nástupu na loď doporučujeme předchladit lednici vložením pytle s ledem ze samoobsluhy. Pokud toto neuděláte, lednice zůstane trvale zapnutá a vybije vám baterie. Některé nové lodě to utáhnou pár dní a mezitím se alespoň trochu „motoruje“ a dobijí se baterie. Ale pravidlem to není.

Závěrečný úklid lodi je vhodné provést před návratem

 • před příjezdem do mariny někde v zátoce při koupání omyjte vodorysku a boky lodi molitanovou houbou,
 • po vyklizení lodi vytřete všechny úložné prostory a lednici,
 • vyčistěte vařič a WC,
 • prostor za WC je nutno vypláchnout sladkou vodou a vytřít,
 • důkladně ostříkat sladkou vodou palubu a bortovou lištu,
 • vykartáčujte koberce, přehozy na lůžkách, vypumpujte vodu z kýlu, vysušte prostor pod podlážkami a vytřete podlahu.


Upozornění posádce

Na lodi je omezená zásoba pitné vody a elektřiny:

 • nádobí myjte jen ve slané vodě, má překvapivé detergentní účinky,
 • palubní sprchu používejte po dohodě s kapitánem, případně ji používejte jen večer před spaním, ale není to nutné. V lázních za solné koupele platíte a tady je můžete užívat denně.
 • pokud trvale běží elektrická vodní pumpa, děje se něco špatného a je nutno okamžitě zasáhnout (došla voda nebo čerpáte pitnou vodu kam nechcete, na lodi najdete i rezervní hadice),
 • šetřete lodní baterie (světla, rádio, vysílačka, GPS atd).
 • do kokpitu se nic cenného nenosí, v žádném případě mapy od navigačního stolku (telefon si koupíte druhý, ale bez mapy se v případě selhání GPS dost těžko pluje)
 • klika od navijáku patří do svého držáku nebo do kajuty pokud se nepoužívá (přestože bývá na lodi rezervní, bez kliky neovládnete plachty ve větru!)

KAUCE:

Nejčastější škody hrazené z kauce dle místních cen

 • Roztržená plachta (při klasickém refování hlavní plachty je nutno zadní roh přitáhnout na ráhno dalším úvazkem), nenechávejte třepat plachtu ve větru - roztrhne se.
 • Ztracená kotva s řetězem a šeklemi.
 • Utopená klika kabestanu (navijáku).
 • Ztracený odražeč (používejte dvojitý uzel).
 • Ucházející nafukovací člun (při manipulaci s člunem u břehu a při jeho vytahování je nutná maximální opatrnost, prakticky každý dotyk s pobřežím má za následek poškození člunu).
 • Poškozená vrtule přívěsného motoru. Kontrolujte výtok chladicí vody z přívěsného motoru.
 • Natržení spodního lemu hlavní plachty navijákem u jachty s navíjením do stěžně (nutná montáž a demontáž refovacího zařízení ve stěžni).
 • Kontrola šroubů balastu po nasednutí lodi na dno (jeřábování lodi).
Statistika
Zobrazeno 2081x Hodnocení
 • Aktuálně 0.00 / 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aktuálně 0.00 / -


Komentáře
Načítám data ...